JPD CONSULTING

Założycielem i właścicielem firmy jest mgr inż. Piotr Januchta absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Dzięki dziennemu trybowi studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Samochody i Ciągniki zdobył on zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę z dziedziny szeroko pojętej motoryzacji oraz maszynoznawstwa.

Potwierdzeniem jego najwyższych kwalifikacji jest wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w zakresie specjalności:

 • technika pojazdów samochodowych i mechanicznych,
 • wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych i mechanicznych,
 • badania techniczne pojazdów,
 • techniczna likwidacja szkód komunikacyjnych,
 • wycena wartości i kosztów napraw maszyn budowlanych i maszyn rolniczych,
 • oraz wpis na listę biegłych skarbowych (pod nr 158) przy Izbie Skarbowej w Poznaniu w zakresie specjalności:
 • szacowania ruchomości i praw majątkowych pojazdów samochodowych.

Mgr inż. Piotr Januchta jest Certyfikowanym Rzeczoznawcą Samochodowym (nr certyfikatu Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej „TÜVPOL”: 380/12), wpisanym na listę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (nr RS001425), zrzeszonym od wielu lat w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń „AUTOCONSULTING”

z siedzibą w Warszawie, a także uprawnionym diagnostą wszystkich typów pojazdów (nr uprawnień PO/D/0259).

Współpracujemy z wieloma rzeczoznawcami, firmami oraz podmiotami z terenu całej Polski. Niemniej jednak wszystkie szkolenia są prowadzone przez wyż. wym. właściciela firmy. Również większość opinii rzeczoznawczych jest sporządzana lub przynajmniej przez niego asygnowana. To samo dotyczy nadzoru nad procesami likwidacji szkód. Dzięki temu możemy zapewnić jakość świadczonych usług na najwyższym poziomie.

Mgr inż. Piotr Januchta posiada ponadto wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika działu likwidacji szkód komunikacyjnych w centrali jednego z działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych.

Zakres jego obowiązków obejmował m. inn.:

 • Nadzór nad likwidacją szkód z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, auto-casco, odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi (tzw. OC dróg), odpowiedzialności cywilnej rolnika,
  odpowiedzialności cywilnej zarządcy budynku
 • Sporządzanie kosztorysów i wycen, ich weryfikacja w szczególności w sprawach przekraczających pełnomocnictwa pracowników i dyrektorów poszczególnych Oddziałów.
 • Likwidacja szkód zagranicznych
 • Likwidacja szkód ubezpieczenia straty finansowej tzw. GAP
 • Opiniowanie i rozpatrywanie odwołań poszkodowanych
 • Nadzór nad likwidacją szkód na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Opracowywanie wytycznych oraz druków do likwidacji szkód, w szczególności komunikacyjnych.
 • Opracowywanie modyfikacji i zmian ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Współpraca z Kancelariami Radców Prawnych w przypadku szkód toczących się na drodze postepowania sądowego.
 • Szkolenie pracowników w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych.
 • Współpraca z innymi zakładami ubezpieczeń w celu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej (m. inn. pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń)
 • Współpraca z biegłymi sądowymi oraz rzeczoznawcami techniki samochodowej i ruchu drogowego w przypadku opinii zewnętrznych.
 • Nadzór nad i obsługa systemów „Audatex” i „Info-Ekspert”
 • Organizowanie i zarządzanie siecią zewnętrznych likwidatorów szkód komunikacyjnych.
 • Wydawanie opinii technicznych.

Jak Państwo widzicie zakres ten obejmował praktycznie wszystkie aspekty działalności dotyczącej likwidacji szkód komunikacyjnych i nie tylko. Wiedzę Piotra Januchty doceniła redakcja ogólnopolskiego tygodnika motoryzacyjnego „Motor”, w którym to tygodniku od czasu do czasu ukazują się jego artykuły dotyczące zagadnień związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych.

W naszej ocenie tylko połączenie wiedzy technicznej oraz merytorycznej z zakresu likwidacji szkód pozwala na prawidłowe prowadzenie spraw z tej dziedziny.

Współpracujemy z wieloma podmiotami związanymi z branżą motoryzacyjną. Wszystkie nasze opinie są najwyższej jakości, a ich treść była wielokrotnie poddawana analizie przez liczne instytucje (w tym np. Sądy i Urzędy Celne) i nigdy nie zdarzyło się aby ktokolwiek zakwestionował ich wartość merytoryczną, techniczną czy też wizualną.

Współpracujemy z warsztatami samochodowymi, firmami transportowymi oraz kancelariami radców prawnych. Wszystkie nasze opinie są najwyższej jakości, a ich treść była wielokrotnie poddawana analizie przez liczne instytucje (w tym Sądy) i nigdy nie zdarzyło się aby ktokolwiek zakwestionował ich wartość merytoryczną, techniczną czy też wizualną.

W prowadzonej działalności właściciel firmy wykorzystuje również wiedzę nabytą na studiach podyplomowych dotyczących Zarządzania Jakością, na których uzyskał certyfikaty audytora wewnętrznego oraz asystenta systemów zarządzania jakością.

Do naszej pracy podchodzimy z najwyższą starannością więc jeżeli zależy Państwu na naprawdę wartościowym opracowaniu to zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną.

Wszystkie podane powyżej informacje potwierdzone są stosownymi dyplomami bądź certyfikatami, które możecie Państwo obejrzeć w dolnej części strony głównej.

W sporządzanych opiniach wykorzystujemy głównie system „Audatex” (kalkulacje napraw) oraz „Info-Ekspert” (wyceny wartości) ale istnieje również możliwość wykonania opinii w oparciu o system „Eurotax”

W uzasadnionych przypadkach korzystamy z obydwóch systemów wzbogacając dodatkowo opinię o analizę parametryczno-porównawczą (dotyczy wycen pojazdów). Zajmujemy się również organizacją napraw powypadkowych rozliczanych w tzw. systemie bezgotówkowym. Współpracujemy z kilkoma cenionymi na lokalnym rynku zakładami naprawczymi. W przypadku skorzystania z naszych usług poszkodowany otrzymuje za darmo samochód zastępczy, a my przeprowadzamy kompleksową naprawę uszkodzonego pojazdu. Następnie sprawdzamy jej poprawność, a po zakończeniu prac na życzenie klienta sporządzana jest opinia, w której udokumentowany został przebieg i zakres naprawy. Osoba poszkodowana nie ponosi oczywiście jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z naprawą. Jeżeli tylko wartość pojazdu na to pozwala stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne.

Zakres oferowanych przez naszą firmę usług obejmuje również rozliczany bezgotówkowo wynajem pojazdów zastępczych na czas naprawy pojazdu po szkodzie (lub do wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą)

z umowy ubezpieczenia OC sprawcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną.